O Policy Club-u

Interdisciplinarne kratke obuke iz analize javnih politika na Univerzitetu u Nišu

NOVO!!! Interdisciplinarne kratke obuke iz analize javnih politika

U okviru Doživotnog učenja na Univerzitetu u Nišu organizuju se Kratke obuke:

1. OSNOVNI MODUL

Predmeti broj časova
MENADŽMENT JAVNE UPRAVE 15
BIHEVIORISTIČKA EKONOMIJA I JAVNE POLITIKE 15
IZBORNI KURS SA LISTE 15
ukupno: 45

2. PRIMENJENI MODUL

Predmeti broj časova
BEZBEDNOST I RODNA RAVNOPRAVNOST U JAVNIM POLITIKAMA 15
PREGOVARANJE U JAVNOM SEKTORU 15
IZBORNI KURS SA LISTE 15
ukupno: 45

 

KOME SU NAMENJENE OBUKE?

Kursevi i moduli iz oblasti analize javnih politika mogu biti korisne svima koji nastoje da doprinesu dobrobiti zajednice i interesuju se za pitanja od op­šteg interesa. Namenjene su akademskim građanima koji žele da učestvuju u pripremi strategija vlade, planova razvoja lokalne samouprave ili dopri­nesu pripremi izrade propisa u različitim oblastima kao što su: finansije, nauka, tehnološki i ekonomski razvoj, životna sredina.

Izbor i sadržaj obuka prilagođeni su potrebama profesionalaca koji su završili osnovne akademske studije, imaju iskustvo u radu sa državnom upravom ili ambiciju da se usavršavaju u tom pravcu. Takođe, obuke mogu pohađati istraživači iz različitih oblasti koji žele da ovladaju metodologijom, znanjima i veštinama za ostvarivanje uticaja na značajne društvene odluke.

Polaznici će dobiti sertifikat o završenom programu.

MESTO ODRŽAVANJA: Kratke obuke će se organizovati na Univerzitetu u Nišu (u skladu sa epidemiološkom situacijom) ili onlajn.

VREME ODRŽAVANJA: Nastava će se održavati od 15. marta 2021. godine do 31. maja 2021. godine u večernjim časovima i subotom prema kalendaru koji će naknadno biti objavljen.

NAČIN PRIJAVE: Kandidati se mogu prijaviti slanjem popunjenog formulara na adresu: ppma@ni.ac.rs. Putem iste adrese mogu se postaviti dodatna pitanja. Kandidati biraju između dva ponuđena modula – osnovnog i primenjenog (naznačiti u prijavi).

ROK ZA PRIJAVU:1. mart 2021. godine.

CENA OBUKE: Školarina za prvu generaciju studenata će biti pokrivena iz budžeta Erazmus + projekta “lnterdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)”.

INFO DAN: O programima i nastavi možete se informisati u sredu, 24. februara 2021. godine, od 14 do 15 časova, putem linka koji će naknadno biti objavljen nakon izvršenih prijava.

Više detalja o kratkoj obuci i uslovima pogledajte u brošuri.

Broj projekta: 598596‐EPP‐1‐2018‐1‐RS‐EPPKA2‐CBHE‐JP

Ovaj projekat je finansiran uz podršku Evropske komisije.Ova publikacija odražava stavove autorai Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu koja može nastati na osnovu ovde sadržanih informacija.