O Policy Club-u

Uputstvo za autore

Kada se registrujete dobijate pravo da budete autor i postavljate svoje analize javnih politika. Autor može biti pojedinac ili institucija.

Postavljeni materijali ne podležu pravoj recenziji. Odgovornost za sadržaj i kvalitet analize je na Autoru koji ju je postavio na sajt. Radi održavanja ideje da sajt služi zajednici koja se bavi temama iz oblasti javnih politika, pre samog objavljivanja neophodna je potvrda od strane tri člana Policy Club-a koji imaju status Autora urednika.

Autor urednik za odgovarajuću oblast javnih politika (kategorija objava) postaje svako ko postavi najmanje tri objave u datoj oblasti.

Kada Autor pošalje svoj materijal za objavljivanje, algoritam koji je deo sajta osigurava da ova objava stigne dovoljnom broju Autora urednika na verifikaciju. Verifikacija ne podrazumeva stručnu proveru i Autor urednik ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja i kvaliteta samog materijala. Verifikacija služi jedino da bi se predupredile eventualne zloupotrebe prostora koji je na raspolaganju za stručnu zajednicu slanjem neprimerenih materijala, i da bi se osiguralo dobronamerno korišćenje platforme.

Registrovani korisnici imaju priliku i da vrednuju svaku pročitanu objavu tako što će oceniti koliko im je koristila. Sumarni rezultat postojećih pregleda/čitanja i ocena za svaku pojedinačnu objavu je takođe vidljiv registrovanim korisnicima.

Da bi pretraživanje i verifikovanje objava bilo efikasnije, prilikom slanja analize potrebno je izabrati kategoriju objave – oblast javne politike kojom se bavi. Moguće je izabrati jednu ili dve od ponuđenih 7 kategorija.

Da biste postavili svoj članak, potrebno je da ispunite sledeću proceduru:

 

*Vaši članci se šalju isključivo recezentima u okviru oblasti-kategorije koju ste izabrali prilikom slanja članka na
recenziju