O Policy Club-u

Programi Univerziteta u Beogradu

 

PPMA UB Brošura

PPMA UB Formular za prijavu 

UB Odluka o organizovanju programa obrazovanja tokom citavog života