O Policy Club-u

O javnim politikama

Članak – Branko Radulović – Kako se u svetu obrazuju za javne politike

Pročitajte

Članak – Jasna Atanasijević – Na šta mislimo kad kažemo – kreiranje javnih politika

Pročitajte

Članak – Jasna Atanasijević – Zar javne politike ne kreiraju političari?

Pročitajte

Blog – Jasna Atanasijević – Reforma državnog planiranja u Srbiji

Pročitajte

Blog – Milica Vukelić – Obrazovanje za javne politike – Jedan program po meri svih

Pročitajte

Infografik – Ko sve učestvuje u kreiranju i analizi javnih politika

Pročitajte