O Policy Club-u

Istraživačke metode u javnim politikama

Podaci u javnim politikama, dr Zorana Lužanin, dr Andreja Tepavčević

Kvantitativne metode u javnim politikama, dr Andreja Tepavčević, dr Zorana Lužanin

Metode velikih podataka u javnim politikama, dr Nataša Krejić, dr Miloš Savić

Kvantitativne istraživačke metode za analizu javnih politika i propisa, dr Miloš Bešić

Kvalitativne metode za istraživanje javnih politika i propisa, dr Jelena Pavlović