O Policy Club-u

Programi Univerziteta u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu je razvio kurseve u okviru celoživotnog obrazovanja, koji će obezbediti
polaznicima savremena znanja i razviti dodatne kompetencije potrebne za analizu javnih politika u funkciji boljeg odlučivanja.

PPMA UNS Brosura

PPMA UNS Kalendar nastave u letnjem semestru 2021

PPMA UNS Formular za prijavu