O Policy Club-u
U okviru Projekta PPMA Erasmus+ „Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika PPMA“ u organizaciji Pravnog fakul ...

07/05/2022

Pročitaj više
Treći i završni sastanak Upravnog odbora Erasmus+ projekta Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA), održan pr ...

07/05/2022

Pročitaj više
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Otvorena međunarodna (hibridna) konferencija “SUSRET NAUKE I JAVN ...

18/04/2022

Pročitaj više
U periodu od 14. do 16. marta 2022. predstavnici Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Nišu posetili su odeljenje Univerziteta Lajden u Hagu (Instutut za javne po ...

14/04/2022

Pročitaj više
U sredu 2. februara 2022. godine održan je sastanak predstavnika Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije (RSJP), Univerziteta u Novom Sadu (UNS) i Regionalne škole za ...

07/02/2022

Pročitaj više
CALL FOR PAPERS INTERNATIONAL (HYBRID) CONFERENCE “SCIENCE MEETS P ...

31/01/2022

Pročitaj više
Članovi Erasmus+ PPMA projekta iz Novog Sada i Niša održali su radni sastanak na Pravnom fakultetu u Kragujevcu dana 17. decembra 2021. godine. Upravi fakulteta i zainteresovanim nastavnicima i ...

27/01/2022

Pročitaj više
U ponedeljak 18. Oktobra 2021. godine u svečanoj sali Univerziteta u Nišu organizovana je dodela sertifikata o završenim kursevima u okviru programa celoživotnog učenja Kreiranje i analiza jav ...

27/01/2022

Pročitaj više
Predstavnici Univerziteta u Novom Sadu i Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije posetili su međunarodne partnere sa PPMA projekta u Francuskoj, Parizu u periodu od 11. ...

23/11/2021

Pročitaj više