O Policy Club-u

Evaluacija javnih politika

Analiza javnih politika, dr Jasna Atanasijević, dr Branko Radulović

Bihevioristička ekonomija i javne politike, dr Aleksandar S. Mojašević