O Policy Club-u

Javne politike – teorija i primena

Uvod u primenjene javne politike, dr Jasna Atanasijević

Primenjena analiza javnih politika: Pravni, sociološki i ekonomski aspekti, dr Danilo Vuković i dr Branko Radulović

Analiza efekata propisa, dr Branko Radulović