O Policy Club-u

Brošure

Brošura – Celoživotno učenje / Kursevi iz oblasti javnih politika na prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Brošura – Celoživotno učenje / Kursevi iz oblasti analize javnih politika na Univerzitetu u Nišu

Brošura – Kursevi iz oblasti kreiranja i analize javnih politika