O Policy Club-u

Kontakt

Jasna Atanasijević, vanredni profesor

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad

E-mail: jasna.atanasijevic@dmi.uns.ac.rs