O Policy Club-u

PPMA izdanja

Dimitrijević, Vučetić – Menadžment javne uprave
Džon – Analiza javnih politika
Belindžer – Ekonomska analiza javnih politika
Flin, Asker – Upravljenje javnim sektorom
Knil, Tosun – Javne politike – Novi uvod
Mojašević – Primena biheviorističkih nalaza u javnim politikama
Polit, Bukart – Reforma javnog upravljanja – Komparativna analiza – ka dobu štednje
Vuković, Babović – U lavirintu siromaštva i socijalne isključenosti
Zamir, Tajkman – Bihevioralno pravo i ekonomija