O Policy Club-u

Menadžment i organizacija u javnom sektoru

Javni sektor i javna uprava: Uvod u menadžment i organizaciju, dr Marko Mihić, dr Marko Davinić

Menadžment javne uprave, dr Predar Dimitrijević, dr Dejan Vučetić

Pregovaranje u javnom sektoru, dr Predrag Cvetković, dr Dejan Janićijević

Regulatorni menadžment, dr Tatjana Jovanić