O Policy Club-u

Bilten međunarodne (hibridne) konferencije “Susret nauke i javnih politika”

Newsletter – International Hybrid Conference, April 11-12 2022, Novi Sad