O Policy Club-u

Dobijena saglasnost za realizaciju 7 kurseva celoživotnog obrazovanja (LLL)

Nastavno – naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu na elektronskoj sednici održanoj 10.12.2020. godine dalo je saglasnost za realizaciju 7 kurseva celoživotnog obrazovanja (LLL) iz oblasti javnih politika u okviru Erasmus+ KA2 programa.
Sadržaj kurseva možete pogledati na linku https://ppma.pmf.uns.ac.rs/sr/studijski-programi-i-kursevi/

UNS-Odluka-NN-Veca-PMF-a-LLL-kursevi-PPMA