O Policy Club-u

Druga studijska poseta univerzitetu Lajdenu, Holandija

U periodu od 14. do 16. marta 2022. predstavnici Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Nišu posetili su odeljenje Univerziteta Lajden u Hagu (Instutut za javne politike), Holandija.

Sastanci održani 14. i 15. marta bili su posvećeni podučavanju istraživačkih metoda studentima osnovnih akademskih studija, te kreiranju i sprovođenju onlajn i hibridnih kurseva na master studijama. Na tim sastancima su, kao predstavnici matičnih institucija učestvovali Natascha van der Zwan, Dr. Brendan Carroll i Dr. Dimiter Toshkov.

Poslednjeg dana posete 16. marta održan je sastanak projektnog tima na kome su definisani detalji ugovora između Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Nišu o realizaciji Kratkog programa Studija „Javne politike“, i dogovoreni dalji koraci u realizaciji završnih aktivnosti na projektu (predstojeća konferencija koja će se održati u Novom Sadu 11 i 12. aprila 2022. godine, mogućnosti saradnje sa NAJU  i SKGO i dr.).