O Policy Club-u

Predstavljena iskustva ERASMUS +PPMA projekta na regionaloj konferenciji u Istanbulu

Konferencija „RESPA Regional Network of Policy Coordinators“ koju je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (Regional School of Public Administration- RESPA) održana je u Istanbulu, Turskoj u periodu od 28. do 31. marta 2022. godine. Na konferenciji su učestvovali predstavnici državne uprave i univerziteta Zapadnog Balkana.

Predstavnici Republike Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike i Univerziteta u Novom Sadu, uzeli su aktivno učešće u diskusiji i kreiranju programa buduće RESPA Akademije za donošenje javnih politika zasnovanih na dokazima i činjenicama. Tom prilikom izneli su svoja iskustva sa Erasmus + PPMA projekta.