O Policy Club-u

Programi celoživotnog učenja iz kreiranja i analize javnih politika

Upisujemo polaznike na programe celoživotnog učenja iz kreiranja i analize javnih politika:

Interdisciplinarne kratke obuke iz analize javnih politika na Univerzitetu u Novom Sadu

Interdisciplinarni kursevi iz kreiranja i analize javnih politika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Interdisciplinarne kratke obuke iz analize javnih politika na Univerzitetu u Nišu