O Policy Club-u

Prvi sastanak lokalnih partnera

Partneri iz Srbije na Erasmus+ projektu Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA) organizovali su sastanak u Novom Sadu 22. novembra 2018. godine.

Pre početnog sastanka, ovo okupljanje predstavnika partnerskih institucija iz Srbije imalo je za cilj da konkretizuje i preduzme prethodno dogovorene aktivnosti. Glavna tema ovog sastanka ticala se nabavke neophodne opreme i softvera za tri univerziteta u Srbiji. Osim toga, unapređenje i pojednostavljivanje komunikacije između lokalnih partnera takođe se nalazilo na dnevnom redu. Na kraju, lokalni koordinacioni tim je razgovarao o vizualnom identitetu i predstavljanju projekta.

Presentation-PRE-KICK-OFF-LOCAL-MEETING