O Policy Club-u

Prvi sastanak na temu moguće saradnje u regionu u pogledu celoživotnog obrazovanja u oblasti javnih politika

U sredu 2. februara 2022. godine održan je sastanak predstavnika Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije (RSJP), Univerziteta u Novom Sadu (UNS) i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Cilj sastanka je bio da se razmotri saradnja u regionu u pogledu celoživotnog obrazovanja u oblasti javnih politika pod okriljem ReSPA, a na osnovu rezultata Erasmus+ projekta PPMA kao i dosadašnjih programa za obuke iz oblasti strateškog planiranja koji su razvijeni i sprovode se u javnim upravama u regionu.

Učesnike je pozdravila gospođa Sanja Mešanović, zamenica direktorke RSJP prenevši ulogu RSJP u projektu Erasmus+ PPMA i aktivnosti RSJP na polju razvoja znanja i veština potrebnih za kreiranje i koordinaciju javnih politika tokom poslednjih godina reformi u toj oblasti. Zatim je gospodin Dragan Đurić, program menadžer u ReSPA, predstavio dosadašnja iskustva u okviru ReSPA kroz uspostavljenu regionalnu mrežu koordinatora javnih politika u vladama zemalja Zapadnog Balkana i potrebu za obukama iz oblasti javnih politka koja je prepoznata od strane ove mreže.

Profesorka Jasna Atanasijević s Univerziteta u Novom Sadu, koja je i koordinatorka projekta Erasmus+ PPMA predstavila je relevantne rezultate projekta i iskustva iz prvog ciklusa izvođenja novih programa u Srbiji kao i najznačajnije nalaze Izveštaja o eksternoj evaluaciji programa obuka razvijenih i sprovdenih u okviru projekta.

Gospođa Milica Mirković iz Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore predstavila je program obuka za državne službenike iz strateškog planiranja koji se već tri godine sprovode u Crnoj Gori.

Gospodin Nijaz Avdukić iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH) predstavio je različite programe obuka sprovođene u FBIH koji su uglavnom nastali kroz različite projekte podrške reformama javne uprave finansirane od strane međunarodnih donatora.

Drugi deo celodnevne radionice posvećen je razmeni ideja i zajedničkom planiranju narednih koraka u cilju uspostavljanja kontinuiranog programa obuka na pomenute teme u okviru ReSPA.