O Policy Club-u

Održana radionica „Kreiranje i analiza javnih politika: institucije, primena i pristupi“

U okviru Projekta PPMA Erasmus+ „Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika PPMA“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 5. maja 2022. godine održana je radionica „Kreiranje i analiza javnih politika: institucije, primena i pristupi“. Na radionici su o okvirima za kreiranje i analizu javnih politika, institucionalnom okviru, koordinaciji javnih politika ali i razvoju ljudskih resursa, obrazovanju za kreiranje i analizu javnih politika, evaluaciji javnih politika, inovativnim pristupima, upotrebi BIG data u javnim politikama, govorili pored predstavnika RSJP, profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerzitata u Nišu, Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i predstavnici Sekons-a i UNDP. Kao glavni govornik na radionici je govorio profesor Univerzitata u Londonu Alberto Asquer na temu donošenja odluka i javne politike.

Program radionice