O Policy Club-u

Covid kriza i siromaštvo: Praćenje siromaštva u Srbiji 2021.

Izveštaj „COVID kriza i siromaštvo: Praćenje siromaštva u Srbiji 2021“ uradila je SeConS grupa za razvojnu inicijativu, uz podršku Fonda za otvoreno društvo, po metodologiji koju je razvila Evropska mreža protiv siromaštva u cilju zagovaranja na nacionalnom i evropskom nivou.

Izveštaj je fokusiran na materijalni položaj društvenih grupa koje su bile u najvećem riziku od siromaštva i kojima je pomoć bila najpotrebnija: Roma, neformalno zaposlenih, mladih, starih, samohranih roditelja.

Slika