O Policy Club-u

Ex post analiza sprovođenja Strategije regulatorne reforme i unapredjenja sistema upravljanja javnim politikama (2016-2020)

Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама
(2016-2020) је усвојена у јануару 2016. године. Циљ стратегије је да се изврши
свеобухватна реформа законодавног поступка и система управљања јавним политикама.
С обзиром да Стратегији важење истиче 2020. године, у припреми је нови стратешки
документ у овој области за период после 2020. године.

Slika