O Policy Club-u

Manifest o planskom sistemu Republike Srbije

Поштовани грађани,
Зато што наш живот желимо да учинимо бољим, квалитетнијим, извеснијим, сигурнијим;
Да бисмо одговорили на друштвене изазове;
Како би постигли жељене промене, подстакли развој и обезбедили напредак.

Slika