O Policy Club-u

Održan sastanak lokalnog koordinacionog tima 26.5.2019. u Hagu

Sastanak Lokalnog koordinacionog tima PPMA projekta održan je u Hagu (Restoran „Pavlov“, Spui 173 2511 BM Den Haag), Holandija 26.5.2019. od 12-16 h. Sastanak je bio prvenstveno održan u cilju pripreme za posetu inostranom partneru na projektu – Univerzitetu Lajden, tačnije Institutu za javnu administraciju i Centru za profesionalno učenje Univerziteta Lajden. Na sastanku je dogovoreno da se svi članovi tima fokusiraju na programe i kurikulum kurseva ovog partnera koji će biti prezentovani, kao i na metode nastave koje koristi. Dogovoreno je da pitanja partneru budu tako koncipirana da otvore diskusiju kroz koju će se doći do zaključaka na koji način da se premosti jaz između planiranih kurseva u Srbiji i kurseva inostranih partnera koji bude uočen, a sve u cilju kreiranja novih kurseva u Srbiji u sklopu PPMA projekta. Ostale teme o kojima je diskutovano na sastanku bile su: priprema Izveštaja o analizi potreba, definisanje par ključnih pitanja kako bi se završio rad na pripremi Plana kvaliteta, kao i razmatranje pitanja i ideja koje treba da budu sastavni deo Plana vidljivosti i komunikacije PPMA projekta.