O Policy Club-u

Održana prva studijska poseta Univerzitetu Lajden, Holandija, u okviru PPMA projekta

U periodu od 25. do 30. maja 2019. godine u Hagu, Holandija organizovana je prva studijska poseta inostranom partneru – Univerzitetu Lajden, odnosno Institutu za javnu administraciju i Centru za profesionalno učenje Univerziteta Lajden, u okviru PPMA projekta. Predstavnici Univerziteta Lajden predstavili su sledeće prezentacije:
• Profesorka Sandra Groeneveld je predstavila kurseve i programe u domenu menadžmenta u javnoj administraciji;
• Direktorka Centra za profesionalno učenje Nikol Hopman prezentovala je organizaciju i rad Centra za profesionalno učenje kao i kurseve namenjene usavršavanju profesionalaca iz javne uprave;
• Direktorka nastave na Institutu za javnu administraciju dr Maarja Berkens predstavila je programe Javne administracije master studija na Univerzitetu Lajden;
• Profesorka Antoaneta Dimitrova predstavila je master programe iz oblasti Kriznog (i bezbednosnog) menadžmenta;
• Koordinatorka programa IKT u javnom sektoru dr Sarah Giest prezentovala je ovaj program.
Nakon kvalitetnih diskusija i mnoštva pitanja postavljenih od strane učesnika ove studijske posete domaćinu, došlo se do bitnih zaključaka na koji način da se premosti jaz između kurseva u Srbiji i kurseva inostranih partnera koji je uočen, a sve u cilju kreiranja novih kurseva u Srbiji u sklopu PPMA projekta. Nakon ove posete postalo je jasno da novi kursevi u Srbiji treba da se dizajniraju u skladu sa potrebama tržišta i krajnjih korisnika, da budu interdisciplinarni, kao i da imaju fokus na praktične veštine, a sve uz dovoljnu zastupljenost neophodnih teorijskih osnova koji se tiču uloge države, institucija, politike, društva, ekonomije, prava, upravljanja, psihologije i drugih srodnih disciplina.

Učesnici-studijske-posete-iz-srpskih-partnerskih-institucija-Leiden-Hag-25-5-30-5-2019

Agenda-25-30-6-2019

Vest na sajtu Univerziteta Lajden