O Policy Club-u

Početni sastanak u Novom Sadu

Početni sastanak Erasmus+ projekta Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika (PPMA) održan je na Univerzitetu u Novom Sadu 29. i 30. novembra 2018. godine.

Ovaj sastanak bio je prva prilika za sve partnerske institucije iz Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Holandije da se okupe i postave temelj buduće saradnje u okviru ovog trogodišnjeg projekta.

Cilj početnog sastanka PPMA-a bio je da se utvrde zajednička shvatanja, vrednosti i ciljevi među partnerima, tako što će se prepoznati potencijalni problemu koji se mogu javiti tokom sprovođenja projekta i tako što će se razgovarati o strateškom planu za njihovo rešavanje.

Dnevni red se ticao pitanja kao što su radni paketi i aktivnosti, upravljanje i struktura upravljanja projektom, finansijsko upravljanje i tehnički detalji, vodič za rad na projektu, određivanje glavnih odgovornosti svakog partnera i određivanje prvih koraka. Kao rezultat toga, formirani su organi zaduženi za projekat kao i operativni plan.
Drugog dana ovog sastanka organizovana je radionica posvećena davanju šire slike praksi EU u obrazovanju u oblasti kreiranja politike i analiza koju su predstavili partneri iz EU. Nakon toga su partneri iz Srbije održali prezentaciju o Aktuelnom stanju u Srbiji i pripremi Radnih paketa sa fokusom na prvim zadacima (procena potrebe).

Uvodno obraćanje koordinatora Jasne Atanasijevic
Dnevni red PPMA početnog sastanka 29.11-30.11.2018
Novinski članci – AKTUELNO.NET
Novinski članci – WWW.DNEVNIK.RS