O Policy Club-u

Poseta partnerima iz Francuske u okviru PPMA projekta

Predstavnici Univerziteta u Novom Sadu i Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije posetili su međunarodne partnere sa PPMA projekta u Francuskoj, Parizu u periodu od 11. do 17. novembra 2021. godine. Poseta Univerzitetu UPEC i 27 regionu je bila organizovana u cilju evaluacije postojećih kurseva nastalih u okviru PPMA projekta i njihovog unapređenja u narednom periodu u cilju održivosti programa.
Integrisanje inovacija u javnim politikama u kreirane kurseve treba da služi daljoj razradi i unapređenju ovih kurseva, uz korišćenje u nastavi primera iz prakse. Inovativni pristupi u kreiranju, sprovođenju i praćenju sprovođenja javnih politika su pravac razvoja ove oblasti koji treba da bude više zastupljen u nastavi.
Kako se bliži kraj sprovođenja PPMA projekta, partneri su razmatrali i pravce buduće saradnje na novim projektima koji se tiču inovacija u javnim politikama, nauke i obrazovanja.