O Policy Club-u

Sastanak lokalnog koordinacionog tima 26.02.2019.

Održan sastanak Lokalnog koordinacionog tima PPMA projekta u Beogradu, u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, dana 26. februara 2019. godine. Na sastanku se razgovaralo o sledećim temama: izveštaj sa sastanka koordinatora u Briselu, finansijski menadžment, plan kvaliteta, vidljivost, sajt, nabavka opreme i studijska putovanja.

Koordinatorka projekta Jasna Atanasijević je istakla da je pokrenut sajt projekta na kome se trenutno nalaze informacije o projektu, partnerima kao i vesti. Sajt je na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Ona je takođe naglasila da je u toku izrada vizuelnog identiteta projekta i reklamnog materijala. Predstavnici lokalnog koordinacionog tima su diskutovali o tehničkim pitanjima u cilju nabavke opreme, kao i u cilju organizacije studijskih putovanja kod inostranih partnera na projektu.