O Policy Club-u

Priručnik za rukovodioce za pripremu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije

Cilj ovog priručnika je da omogući rukovodiocima u javnoj upravi da steknu znanje neophodno da efikasno i efektivno upravlja sistemom javnih politika, što podrazumeva upravljanje procesima planiranja, kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika, vrednovanja postignutih učinaka i izveštavanjao njima, zatim da steknu znanje neophodno za efikasnu koordinaciju javnih politika na svim nivoima vlasti, kao i da razumeju svoju ulogu i odgovornost u svim tim procesima.

Slika