O Policy Club-u

Unapređenje pozicije Srbije u okviru CEFTA 2006

Република Србија се као субјект међународне трговине јавља од 2000. године. После 86 година откада се утопила у државну заједницу коју смо касније називали Југославија, Србија се појавила као субјект међународне трговине јер је Влада Црне Горе 1999. године једнострано дефинисала своју територију као засебну царинску територију чиме је, de facto, разбијено јединствено тржиште Савезне Републике Југославије (СРЈ). Исте године усвојена је и Резолуција Савета безбедности Уједињених нација 1244 која дефинише територију покрајине Косово и Метохија као засебну царинску територију која је под управом новоосноване Мисије УН
за Косово (УНМИК). Тако је СРЈ разбијена на 3 царинске територије: Уже Србије (која не укључује територију Косова), Црне Горе и Косова. Сви подаци о спољној трговини Србије којим располажемо од 2000. године не укључују и трговину са територије Косова већ се та територија посматра као спољнотрговински партнер Србије.

Slika