O Policy Club-u

Uporedna analiza načina finansiranja naučne delatnosti od strane države

Финансирање научне делатности од стране државе веома је значајно питање. С
обзиром на унапређење регулаторног оквира у овој области које је најавило Министраство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, од изузетног је значаја да се
размотри на који начин је финансирање научне делатности од стране државе регулисано у
неким другим земљама.
Истраживање обухвата десет европских земаља са различитим правним
традицијама. То су: Ирска, Словенија, Уједињено Краљевство, Италија, Швајцарска,
Савезна Република Немачка, Аустрија, Пољска, Хрватска и Норвешка. Дакле
истраживањем су обухваћене земље и англосаксонске и континенталне правне традиције,
једна нордијска земља, неколико држва које су „новије“ чланице Европске уније, као и једна
земља која није чланица Европске уније. Међу државама коју су „новије“ чланице Европске
уније има и оних које су бивше југословенске реублике, те са Србијом деле заједничку
правну традицију и економску прошлост.

Slika