O Policy Club-u

Žene kao nositeljke promena u obrazovanju i nauci

U fokusu ove studije nalazi se moć delanja žena koje zauzimaju istaknute funkcije na državnim univerzitetima u Srbiji. Pošli smo od pretpostavke da su naše
akterke, najobrazovanije žene u ovom društvu, one čija moć delanja može da
doprinese unapređenju položaja drugih žena. Budući da žene čine najveći deo
zaposlenih u obrazovanju i nauci, njihovo prisustvo i osvajanje pozicija u sferama koje im po tradiciji ne pripadaju, od značaja su i za eliminisanje rodnih
nejednakosti i stereotipnih stavova i u široj društvenoj zajednici. Želeli smo da
ispitamo kako one same sagledavaju svoj životni i karijerni put, i da li smatraju
da je biti žena igralo neku ulogu na tom putu. Dekonstrukcijom uvreženih, ali
i onih manje primetnih stereotipa, težili smo da omeđimo granice rodne ravnopravnosti u najobrazovanijim krugovima našeg društva, u kom i dalje preovlađuje patrijarhalna matrica. Motner i Edvards (Mauthner & Edwards 2010)
razlikuju žene od feministkinja na položajima u akademiji, gde potonje karakteriše svest o rodnoj neravnopravnosti kao intersekcionalnom fenomenu koji prožima visoko obrazovanje i nauku, kao i posvećenost promenama u pravcu veće
društvene jednakosti. Polazeći od ove distinkcije, namera nam je bila da mapiramo da li među akterkama, ali i akterima studije, postoji feminističko liderstvo
i potencijal za promene zatečenog stanja.

Slika