O Policy Club-u

Nauka i javne politike – vreme je za dijalog

U akademskoj sredini vrednuju se istinitost, kreativnost, inovativnost i eksperimentisanje. I zbog toga nauka napreduje polako, dok su političari pod pritiskom da brzo reaguju na probleme, a pri tome su podložni osluškivanju raspoloženja javnosti (glasača) i njihovih
interesa. Zato nema dobrih rešenja bez bolje komunikacije ova dva sveta, nauke i politike.

Slika